Telefon: +420 723 759 298 | E-mail: advokatka@akslintakova .cz

Novela zákona o soudních poplatcích

Od 30.9.2017 vstoupila v účinnost novela zákona o soudních poplatcích. Do té doby bylo možné zhojit následky nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě (tedy zastavení řízení) tím, že poplatník poplatek zaplatil do konce lhůty k odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

Novelizovaný zákon však tuto výše uvedenou možnost nadále nedává. Pro řízení zahájená po účinnosti novely je lhůta k úhradě soudního poplatku stanovena soudem alespoň v délce 15 dní a po jejím marném uplynutí soud řízení zastaví. K zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty už soudy nebudou přihlížet. Tedy i pokud poplatník zmešká lhůtu byť o jeden jediný den, soud řízení zastaví.

Na první pohled se toto opatření může jevit jako banalita. Fatální důsledky však může mít v případě, kdy je žalována pohledávka těsně před promlčením anebo např. když není uhrazen poplatek za podané odvolání…