Telefon: +420 723 759 298 | E-mail: advokatka@akslintakova .cz

Občanské právo, převody nemovitostí

Občanské právo je velmi rozsáhlou oblastí práva, přesto se na advokátku můžete obrátit se všemi záležitostmi, které s ním souvisí. Jde např. o posuzování a sepisování smluvních dokumentů všeho druhu (kupní smlouvy, darovací smlouvy, zřizování věcných břemen, smlouvy o dílo, zprostředkovatelské smlouvy, zástavní smlouvy atp.), vymáhání pohledávek, exekuce, zastupování před soudy v občanském soudním řízení, zastupování v oblasti dědického práva.

Specializací advokátky jsou převody nemovitostí, a to i nemovitostí, které jsou např. zatíženy zástavním právem. V této souvislosti advokátka nabízí i ověření podpisů na smlouvách či na plných mocech. Nedílnou součástí je i zajištění advokátní úschovy listin a finančních prostředků, např. na úhradu kupní ceny.