Telefon: +420 723 759 298 | E-mail: advokatka@akslintakova .cz

Pracovní právo

Advokátka poskytuje hojně služby v oblasti pracovního práva, a to jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Jde o právní porady, zpracování rešerší, přípravu a sepis veškerých právních dokumentů týkající se vzniku, změny nebo skončení pracovněprávního vztahu a související listiny (dohody o hmotné odpovědnosti, vnitřní směrnice, pracovní řády týkajících se práv a povinností zaměstnanců atp.).

Samozřejmostí je zastupování před soudy v pracovněprávních sporech, zejména ve sporech o platnost rozvázaní pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázaní pracovního poměru a otázky náhrady škody.

Mezi služby, které Mgr. Jana Slintáková nabízí v této oblasti práva, patří i školení zaměstnanců, např. přímo v sídle zaměstnavatele.